EnglishPolish
ZASADY NABORU – UREGULOWANIA FINANSOWE
  1. Czesne i wpisowe przyjmujemy wyłącznie przelewem na konto Krakowskiej Fundacji Kultury Baletowej.
  2. Wpisowe bezwzględnie musi zostać uregulowane najpóźniej w ciągu tygodnia od podpisania przez Opiekuna Prawnego Oświadczenia woli o podjęciu przez dziecko nauki w Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej.
  3. Warunkiem rozpoczęcia edukacji w KZSzB jest uregulowanie należności za naukę w pełnej, wymagalnej kwocie.

NEWSLETTER


Imię
Email