EnglishPolish
Założycielka

Mgr Svetlana Gaida

yFhc3Nc

•Twórca kultury i sztuki.
•Założycielka i właścicielka Krakowskiej Fundacji Kultury Baletowej i Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej.
•Dyrektor i wiodący pedagog Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej o uprawnieniach szkoły publicznej.
•Organizator międzynarodowych przedsięwzięć m.in. Międzynarodowych Spotkań Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych tzw. Lata Baletowego, Krakowskich Impresji Baletowych, Warsztatów Tańca Klasycznego i Współczesnego.

XfM1DFVGDQTTOD

•W 1969 r. – po ukończeniu Państwowej Szkoły Baletowej w Mińsku na Białorusi (pedagog prowadzący N.Młodzińska – uczennica A. Waganowej) debiutowała na scenie Opery Narodowej w Wilnie jako I solistka.
•Dzięki wspaniałej „rosyjskiej szkole” baletu stworzyła postacie pełne wdzięku i gracji, wyróżniające się wspaniałą techniką taneczną oraz głęboką artystyczną interpretacją.
•Tańczyła główne role w klasycznym i współczesnym repertuarze, m.in.”Giselle”, „Śpiąca Królewna”, „Jezioro łabędzie”, „Esmeralda”, „Korsarz”, „Anna Karenina”, „Zjawy”.
•Szczególnie uwielbiała tańczyć dla najmłodszych widzów („Kopciuszek”, „Śnieżka”).
•Prowadziła zajęcia z solistami baletu oraz w klasie mistrzowskiej w Operze Narodowej w Wilnie.
•Wyjeżdżała na liczne zagraniczne tournee.

DEsaYNP

•Od 1973 r. – pedagog, choreograf w Państwowej Szkole Baletowej w Wilnie.
•Od 1978 r. – pedagog, choreograf w gimnastyce artystycznej i sportowej.
•Była choreografem wielu widowisk realizowanych w telewizji oraz w wielkich salach koncertowych.
•Od 1985 r. – będąc solistką baletu podjęła studia w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej (GITIS) w Moskwie, które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 r..
•Od 1991 r. – w Państwowej Szkole Baletowej w Gdańsku.

vei3EZE266NmBWoZMmtMJ
•Prowadziła zajęcia z tańca klasycznego, metodykę nauczania tańca klasycznego i charakterystycznego dla pedagogów, przygotowywała repertuar w tym także dyplomowy i konkursowy. Jednocześnie pełniła funkcję głównego metodyka szkoły.
•Pedagog, choreograf w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
•Od 1997 r. – kierownik baletu, pedagog, choreograf w Operze Krakowskiej.
•Od 1999 r. – założycielka własnej Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej. W tym roku powstał również Dziecięcy Teatr Baletu (obecnie Mały Teatr Muzyczno – Baletowy), pierwsze przedstawienie pt.”Królewna Śnieżka w tańcu i siedmiu odsłonach” do muzyki B. Pawłowskiego.
•Marzeniem założycielki jest utworzenie w Krakowie profesjonalnego zespołu baletowego – Teatru Baletu oraz Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych oraz Międzynarodowego Konkursu Baletowego.

DEsaYNP lHJU0g3

Mrs Svetlana Gaida, the director and leading teacher at the Krakow Professional Ballet Academy is: An artist, a teacher, a choreographer as well as well as a stage director. An originator in the cultural and artistic fields. Founder and owner of the Krakow Ballet Culture Foundation and the Krakow Professional Ballet Academy.

NEWSLETTER


Imię
Email