EnglishPolish
KZSzB

Założycielką, Dyrektorem i wiodącym pedagogiem Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej o uprawnieniach szkoły publicznej jest mgr Svetlana Gaida – artystka, choreograf, reżyser. Absolwentka prestiżowej Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej w Moskwie (GITIS)

  • Warunkiem podjęcia nauki w KZSzB to znajdowanie przyjemności w tańcu, fantazja ruchów, gibkość, dobra aparycja, muzykalność, oraz sprawność fizyczna.
  • Przy szkole działa Mała Szkoła Baletowa przyjmująca dzieci od 4 roku życia oraz Dziecięcy Teatr Baletu.
  • Celem zajęć w MSzB jest m.in. wyrobienie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała, rozwinięcie poprawnej koordynacji ruchowej, muzykalności, wyrobienie nawyku zespołowego działania i sprawnego poruszania się w przestrzeni
  • Prowadzimy również niezwykłe zajęcia z różnych technik tańca dla  wszystkich bez względu na wiek

NEWSLETTER


Imię
Email