EnglishPolish
Występy

Występy „Teatru Baletu Svetlany Gaidy”:

 •  4 czerwca 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyło się premierowe przedstawienie „Teatru Baletu Svetlany Gaidy” (Cracow Centre Ballet). W występie brali też udział uczniowie Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej. Na scenie brawurowo przedstawiony został program pod tytułem „Gala Koncert – Krakowskie Impresje Baletowe 2010”. Zespół zaprezentował się pozytywnie dobrze rokując na przyszłość.
 • W dniach 3-13 września 2010 r. „Teatr Baletu Svetlany Gaidy ” (Cracow Centre Ballet) wyjechał na swoje pierwsze zagraniczne tournee do Londynu (Wielka Brytania). Na scenie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego zespół przedstawił międzynarodowej widowni 5 występów, podczas których pokazano bogaty program w postaci Gala-Koncertu pt. „Impresje Baletowe ” oraz jednoaktowego baletu do muzyki Fryderyka Chopina pt.”Vita Nuova”. Występy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i recenzjami w angielskich mediach. Wraz ze współorganizatorami tego wyjazdu ustalono termin następnych tourne w roku 2011.
 • W październiku 2010 r. zorganizowano kolejny występ Teatru Baletu – w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Nosił on tytuł „Bajkowe Rozmaitości”. Po tym sukcesie postanowiono nawiązać stałą współpracę z tym ośrodkiem, gdyż władze miasta oraz potencjał regionu stwarzają duże szanse rozwoju i propagowania sztuki baletowej. Od tej pory w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu regularnie odbywały się występy Teatru we współpracy z Krakowską Zawodową Szkołą Baletową.
 • Od 5 października do 8 grudnia 2011 r. nastąpiła realizacja zaplanowanych w ramach projektu pt.”Balet – najpiękniejsze przedstawienia” występów. Projekt został zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski”.
 • 5 X 2011 r. –  „Wieczór Baletowy” w Starym Sączu pod patronatem Burmistrza Starego Sącza Mariana Cyconia z udziałem utalentowanego, krakowskiego pianisty K.Książka
 • 10 XI 2011 r. – wielka „Gala Baletowa” w Nowym Sączu w ramach XVII Sadeckiego Festiwalu Muzycznego Jubilaei Cantus pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. W gali baletowej brali udział solistka Opery Semperoper w Dreźnie Erica Delponte oraz pianista z Wielkiej Brytanii Paul Ulman. Gala była przygotowana przez polskich i zagranicznych pedagogów, m.in. Andreja Karačinceva
  i Jurijusa Mielnikovasa
 • 29 XI 2011 r. – „Wieczór Baletowy” w komnatach Zamku Królewskiego w Niepołomicach przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach z udziałem wybitnego pianisty z Wielkiej Brytanii  Paula Ulmana
 • 5 XII 2011 r. – widowisko baletowe pt. „Magiczne baletki” w Myślenicach przeznaczone głównie dla dzieci z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia
 • 8 XII 2011 r. – „Wieczór Baletowy” w Nowym Targu, program edukacyjny dla młodzieży szkolnej ze specjalnym prowadzeniem przez aktora Teatru Starego w Krakowie Andrzeja Popiela. Przedstawienia zebrały liczną widownię i zostały przyjęte z ogromnym aplauzem. Opinie, jakie znalazły się mediach oraz reakcja publiczności przekroczyły nasze oczekiwania i ogromnie zbudowały występujących artystów oraz uczniów Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej. Liczba zainteresowanych, szukających w następnych miesiącach kontaktu ze sztuką baletową i tańcem, najlepiej świadczy o roli i znaczeniu takich projektów w popularyzacji sztuki i szeroko rozumianej edukacji kulturalnej.
 • W dniach 29 luty – 8 marca 2012 r. odbyło się tournee Teatru Baletu do Londynu. Koncerty w wykonaniu artystów Teatru i uczniów KZSzB odbyły się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym oraz Białym Pałacu Jana Żylińskiego w Londynie. Większość występów skierowana była do młodzieży polskiej i angielskiej, dla której przygotowano konkurs wiedzy o tańcu (z nagrodami) i dyskusje nt. „Balet – święto wrażeń”. Przedstawiono jednoaktowy balet „Igraszki” oraz program pt. „Najpiękniejsze miniatury baletowe”. Gościnnie wystąpiły gwiazdy światowego baletu Viktoria Jansone (Łotwa), Ayako Yamada i Yat-Sen Chang (Anglia) oraz pianista Paul Ulman. Odbyło się też spotkanie artystów, Dyrekcji KZSzB i uczniów z Panią Burmistrz dzielnicy Londynu Richmond upon Thames.
 • W czerwcu 2012 r. zespół Teatru Baletu brał udział w Koncercie Galowym VI Lata Baletowego na scenie PWST, gdzie zaprezentował się w programie klasycznym i współczesnym.
 • 29 czerwca 2013 r. odbył się w sali widowiskowej PWST Koncert Galowy Krakowskich Impresji Baletowych z udziałem zespołu Teatru Baletu, uczniów Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej oraz młodzieży z zaproszonych zespołów.

NEWSLETTER


Imię
Email