EnglishPolish
Kadra

W Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej zatrudnieni są specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami dla szkół publicznych oraz pedagodzy z różnych krajów Europy:
mgr Svetlana Gaida – wiodący pedagog KZSzB, absolwentka Białoruskiego
Państwowego Choreograficznego Collage,u w Mińsku i Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej
w Moskwie (GITIS) dyplom pedagoga – choreografa z wyróżnieniem (różne techniki tańca,
repertuar sceniczny, wiedza o tańcu)

Anna Sufryda – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, wieloletnia
solistka Polskiego Teatru Tańca, pedagog i choreograf Baletu Poznańskiego (t.klasyczny,
t.współczesny, repertuar sceniczny)

Anna Dziedzic – rytmika

Renata Godek – absolwentka Szkoły Baletowej w Krakowie, solistka baletu Opery
Krakowskiej w Krakowie ( zezwolenie MKiDN na pracę w szkole o uprawnieniach szkoły
publicznej) (t.klasyczny, repertuar sceniczny)

Justyna Rybarz – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie (t.klasyczny, t.ludowy i
charakterystyczny, t.historyczny, repertuar sceniczny, wiedza o tańcu)

Agnieszka Narewska – absolwentka KZSzB i Uniwersytetu  Muzycznego w Warszawie (t.klasyczny,
t.ludowy i charakterystyczny, audycje muzyczne, interpretacja muzyczno-ruchowa, repertuar
sceniczny, wiedza o tańcu )

Anna Śmiganowska – pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu
(t.współczesny – zajęcia warsztatowe)

Andrej Karacincev – absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Permie (Rosja) i Studiów
Pedagogicznych w Berlinie, pedagog-choreograf w Thuringische Ballett Theater w Gerze
(Niemcy) (t.klasyczny, t.współczesny, partnerowanie, jazz – zajęcia warsztatowe)

Jurijus Mielnikovas – absolwent Akademii Baletowej w Moskwie, pedagog Państwowej Szkoły
Sztuki M.K.Ciurlionis w Wilnie (t.klasyczny, t.charakterystyczny, partnerowanie – zajęcia
warsztatowe
Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa współpracuje z :
• Białoruskim Państwowym Collage’m Choreograficznym z Mińska (Białoruś)
• Palucca Schule z Drezna (Niemcy)
• Państwową Szkołą Baletową z Wilna (Litwa)
• Szkołą Baletową z Rygi (Łotwa)
• Szkołą Baletowa z Caliari (Włochy)
• Wzorcowym Zespołem Choreograficznym „Żemczużyna” z Mińska (Białoruś)
• Państwową Szkołą Baletową z Saratowa (Rosja)
• Państwowymi Szkołami Muzycznymi w Krakowie
Szkoła prowadzi także niezwykłe zajęcia z różnych technik tańca dla wszystkich chętnych niezależnie od wieku i sprawności fizycznej.
Krakow Professional Ballet Academy is the only such ballet school with the status of a state school. The school was established in 1999. It is the only such type school in Poland. Academy graduates following the passing of a state examination receive a state diploma as a professional dance artist. This enables them to study further in the fields of teaching, choreography, stage management etc.

NEWSLETTER


Imię
Email