EnglishPolish
Informacje

Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa (KZSzB) o uprawnieniach szkoły publicznej.

Pani mgr Svetlana Gaida założyła swoją prywatną szkołę w 1999 r. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 24 listopada 1999 r. pod numerem 254/33/1999. 3 stycznia 2000 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KZSzB uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła otrzymuje od MKiDN dotację. Pozwala to realizować odpowiednią, zgodną z wymaganiami liczbę zajęć dydaktycznych.

Jest jedyną tego typu szkołą w Polsce. Nadzór nad działalnością edukacyjną Szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej. Nauka w Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej trwa dziewięć lat. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowego tancerza i mogą uzyskać dyplom państwowy.

W toku nauczania wykładanych jest 13 przedmiotów takich jak:
•taniec klasyczny,
•taniec ludowy i charakterystyczny,
•taniec historyczny,
•taniec współczesny,
•partnerowanie,
•techniki uzupełniające m.in.”barre au sol”,
•interpretacja muzyczno-ruchowa,
•rytmika,
•umuzykalnienie,
•audycje muzyczne,
•wiedza o tańcu,
•repertuar sceniczny,
•zasady charakteryzacji.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych – uczniowie uczęszczają do różnych szkół ogólnokształcących, a w KZSzB mają przedmioty zawodowe (specjalistyczne). Program przedmiotów zawodowych jest równoważny programowi stacjonarnej ogólnokształcącej szkoły baletowej. Klasy są nieliczne, mają nie więcej niż 10 uczniów, zatem są to zajęcia zindywidualizowane. Daje to możliwość uzyskania dyplomu tancerza uczniom o różnych predyspozycjach i możliwościach.
Dla najlepszych uczniów przyznawane są stypendia.

Warunki podjęcia nauki (patrz : REKRUTACJA)

Cel działalności Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej: 
•Przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie tancerza, w sposób umożliwiający potwierdzenie ich kompetencji zdaniem egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną.
•Przygotowanie uczniów do dalszych studiów (pedagog, choreograf, reżyser itp.)
•Utworzenie i rozwój profesjonalnego Teatru Baletu z siedzibą w Krakowie, którego podstawowe kadry stanowiliby absolwenci Szkoły.
•Umożliwienie zdobycia wykształcenia pozwalającego zaistnieć na rynku pracy w tym zawodzie.
Dotychczasowe osiągnięcia Szkoły:
•Szkoła jest organizatorem cyklicznych międzynarodowych spotkań baletowych: Krakowskich Impresji Baletowych i Lata Baletowego.
•Utworzenie dziecięcego Teatru Baletowego (obecnie Mały Teatr Muzyczno-Baletowy) – występują w nim uczniowie KZSzB i małej Szkoły Baletowej działającej przy szkole.
•Uczniowie biorą udział w licznych wyjazdach, spotkaniach, szkoleniach, imprezach, warsztatach i wymianach międzynarodowych.
•Uczniowie i absolwenci szkoły są dyplomantami II Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Tańca „Dancing Olymp” w Berlinie.
•Organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań.
•Współpraca z profesjonalnymi szkołami baletowymi i artystycznymi oraz zespołami artystycznymi.
•Stała współpraca z MKiDN, UMK i UM
•Współpraca z uznanymi nauczycielami z kraju i zagranicy.
•Działalność charytatywna – przedstawienia dla dzieci z Domów Dziecka i Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

6 - X1CFfDR 5 - CsJCwav 4 - lUbKUYy

NEWSLETTER


Imię
Email