EnglishPolish
NABÓR na nowy rok szkolny 2016/2017 jeszcze trwa!

Zapraszamy do Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej!
NABÓR na nowy rok szkolny 2016/2017 jeszcze trwa!

KZSzB jest jedyną tego typu szkołą w Polsce. Nadzór nad działalnością edukacyjną Szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej. Nauka w Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej trwa dziewięć lat. Absolwenci szkoły uzyskują tytuł zawodowego tancerza i mogą uzyskać dyplom państwowy.

W toku nauczania wykładanych jest 13 przedmiotów takich jak:
•taniec klasyczny,
•taniec ludowy i charakterystyczny,
•taniec historyczny,
•taniec współczesny,
•partnerowanie,
•techniki uzupełniające m.in.”barre au sol”,
•interpretacja muzyczno-ruchowa,
•rytmika,
•umuzykalnienie,
•audycje muzyczne,
•wiedza o tańcu,
•repertuar sceniczny,
•zasady charakteryzacji.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych – uczniowie uczęszczają do różnych szkół ogólnokształcących, a w KZSzB mają przedmioty zawodowe (specjalistyczne). Program przedmiotów zawodowych jest równoważny programowi stacjonarnej ogólnokształcącej szkoły baletowej. Klasy są nieliczne, mają nie więcej niż 10 uczniów, zatem są to zajęcia zindywidualizowane. Daje to możliwość uzyskania dyplomu tancerza uczniom o różnych predyspozycjach i możliwościach.
Nabór (5)Dla najlepszych uczniów przyznawane są stypendia.

NEWSLETTER


Imię
Email