EnglishPolish
Już 25 kwietnia IV Szkolny Konkurs Choreograficzny

Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2017 roku oraz skonsultowanie swojej pracy konkursowej z wybranym nauczycielem Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej!

Uczeń będzie prezentować maksymalnie dwa utwory konkursowe we własnej choreografii w dowolnej technice tanecznej. Czas trwania choreografii musi mieścić się w przedziale 2-6 minut.

3-osobowe jury dokonuje oceny punktowej od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę:

a) zamysł choreograficzny i jego realizację;

b) zgodność choreografii z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym;

c) tło dźwiękowe i jego współdziałanie z choreografią;

d) dobór kostiumów i rekwizytów;

e) kompozycję przestrzenną;

f) ogólny wyraz artystyczny i poziom wykonania

Trzymamy za Was kciuki!

NEWSLETTER


Imię
Email