EnglishPolish
Imprezy

Międzynarodowe spotkania baletowe organizowane przez Krakowską Fundację Kultury Baletowej i Krakowską Zawodową Szkołę Baletową (wpisane do Kalendarza Imprez Kulturalnych Miasta Krakowa)

 

Szkoła organizuje:
– co 2 lata Międzynarodowe Spotkania Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych Lato Baletowe. Biorą w nich udział uczniowie profesjonalnych szkół baletowych i artystycznych. W programie Spotkań są m.in. warsztaty, prezentacja szkół, seminarium metodyczne, wymiana doświadczeń pedagogów i uczniów. Swoje umiejętności uczniowie prezentują na wspólnym Koncercie Galowym.
Krakowskie Impresje Baletowe stanowiące podsumowanie pracy Szkoły. Zapraszamy na nie grupy z zaprzyjaźnionych szkół i zespołów artystycznych. Są to spotkania młodzieży połączone ze wspólnymi lekcjami różnych technik tańca i zakończone wspólnym koncertem.

Dotychczas odbyły się:
2000 r.  –  Międzynarodowe Spotkania Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych I Lato Baletowe we współpracy ze szkołą baletową z Caliari.

2002 r. – Krakowskie Impresje Baletowe Kraków 2002 przygotowane wraz ze Wzorcowym Zespołem Choreograficznym „Żemczużyna” z Mińska.

2003 r. Międzynarodowe Spotkania Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych II Lato Baletowe Kraków – Zakopane 2003. Uczestnikami byli KZSzB, Palucca Schule z Drezna i Białoruski Państwowy Collage z Mińska.
W programie Spotkań znalazły się m.in. warsztaty, prezentacje szkół, seminarium  metodyczne, dyskusja, wymiana doświadczeń pedagogów i uczniów oraz program towarzyszący. Wsparcia finansowego udzieliły: Urząd Miasta Krakowa i Fundacja Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Poczdamu.

2004 r. – Krakowskie Impresje Baletowe Kraków 2004. W Impresjach wzięły udział m.in. zespoły stale współpracujące z KZSzB : Palucca Schule z Drezna i Wzorcowy Zespół Choreograficzny „Żemczużyna” z Mińska. Na Koncercie
Galowym widzowie zobaczyli class koncert na temat tańców polskich, od nauki do perfekcji praktyk scenicznych w wykonaniu wszystkich uczestników oraz układy z różnych technik tańca.

2005 r.  –  Międzynarodowe Spotkania Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych III Lato Baletowe. Gościliśmy Państwowe Szkoły Baletowe z Rosji i Białorusi. Polskę reprezentowała Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa. W ramach warsztatów uczestnicy doskonalili różne techniki tańca. Podkreślali oni przydatność takiej nauki, wymiany doświadczeń oraz promocji polskiej kultury.

2006 r. – Krakowskie Impresje Baletowe. Udział wzięły m.in. szkoły baletowe z Polski, Białorusi i Łotwy. Warsztaty Tańca Klasycznego i Współczesnego dla uczniów KZSzB oraz wielbicieli tańca z Krakowa i okolic.

2007 r. – Międzynarodowe Spotkania Uczniów Profesjonalnych Szkół Baletowych  IV Lato Baletowe

2008 r.:

–  Międzynarodowe Warsztaty Tańca Klasycznego, Współczesnego i Jazzu –
skierowane do osób o różnym stopniu zaawansowania, a prowadzone przez znakomitych pedagogów baletu z Polski i zagranicy .

-Krakowskie Impresje Baletowe – wzięły w nich udział grupy uczniów z Polski, Litwy i Białorusi, a program warsztatów wzbogacony został o tańce polskie w wersji scenicznej. Odbyło się również seminarium metodyczne pt. „Rola tańca we współczesnym teatrze”. Wyjazd uczniów KZSzB na Koncert – Wieczór z okazji Święta Niepodległości na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Londynie oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Koncert odbył się
na scenie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, a młodzi tancerze nagrodzeni przez liczną publiczność owacjami na stojąco. Był to jednocześnie wstęp do utworzenia przy KZSzB Teatru Baletu.

2009 r.

– Warsztaty Tańca Klasycznego, Współczesnego i Jazzu – kontynuacja warsztatów prowadzonych w latach ubiegłych.

– Międzynarodowe Spotkania Szkół Baletowych V Lato Baletowe – z udziałem grupy młodzieży ze szkół baletowych
Polski, Niemiec, Białorusi i Litwy. Odbyło się też seminarium metodyczne podsumowujące 10 lat działalności KZSzB.

2010r. –  Krakowskie Impresje Baletowe – uczestniczyły w nich grupy młodzieży z zespołów baletowych, tanecznych i artystycznych z Polski, Niemiec, Białorusi i Litwy. Kontynuowaliśmy program warsztatów z lat ubiegłych wzbogacony
dodatkowo z zajęcia z aktorstwa.

2011r. – Pierwsze zagraniczne turnee Teatru Baletu Svetlany Gaidy (Cracow Centre Ballet) w Londynie (Wielka Brytania). Zespół przedstawił międzynarodowej widowni 5 występów, podczas których pokazano bogaty program w postaci Gala-Koncertu pt. „Impresje Baletowe” i jednoaktowy balet do muzyki F.Chopina pt. „Vita Nuova”.
Realizacja występów w ramach projektu pt.”Balet – najpiękniejsze przedstawienia”.
Były to :
5 X 2011 r. –  „Wieczór Baletowy” w Starym Sączu pod patronatem Burmistrza Miasta Starego Sącza Mariana Cyconia , z udziałem utalentowanego, krakowskiego pianisty K.Książka

10 XI 2011 r. – wielka „Gala Baletowa” w Nowym Sączu w ramach XVII Sadeckiego Festiwalu Muzycznego Jubilaei Cantus pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z udziałem solistki Opery Semperoper w Dreźnie Erici Delponte oraz pianisty z Wielkiej Brytanii Paula Ulmana.

29 XI 2011 r. – „Wieczór Baletowy” w komnatach Zamku Królewskiego w Niepołomicach przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

5 XII 2011 r. –   widowisko baletowe pt. „Magiczne baletki” w Myślenicach przeznaczone głównie dla dzieci z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia

8 XII 2011 r. – „Wieczór Baletowy” w Nowym Targu, program edukacyjny dla młodzieży szkolnej ze specjalnym prowadzeniem przez aktora Teatru Starego w Krakowie Andrzeja Popiel zebrały liczną widownię i zostały przyjęte z ogromnym aplauzem, a  projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

2012 r. –  Krakowskie Impresje Baletowe – kolejna edycja tej imprezy zakończona wspólnym Koncertem Galowym dla szerokiej publiczności. Warsztaty Jazzu przeznaczone głównie dla uczniów KZSzB. Tournee działającego przy KZSzB Teatru Baletu do Londynu. Koncerty w wykonaniu artystów Teatru oraz uczniów KZSzB odbyły się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym oraz Białym Pałacu Jana Żylińskiego w Londynie. Większość występów skierowana była do młodzieży polskiej i angielskiej, dla której przygotowano konkurs wiedzy o tańcu (z nagrodami) i dyskusje nt. „Balet – święto wrażeń”. Przedstawiono jednoaktowy balet „Igraszki” oraz program pt. „Najpiękniejsze miniatury baletowe”. Gościnnie wystąpiły gwiazdy światowego baletu Viktoria Jansone (Łotwa), Ayako Yamada i Yat-Sen Chang (Anglia) oraz pianista Paul Ulman.

2013 r. – Międzynarodowe Spotkania Uczniów Szkół Baletowych VII Lato Baletowe uwieńczone pięknym Koncertem Galowym na scenie PWST w Krakowie.

W czasie Warsztatów uczestnicy doskonalili różne techniki tańca, rozwijali i wzbogacali swój poziom artystyczny. To pokazało jedność sztuki i uniwersalność jej języka. W ramach VII Lata Baletowego uznani nauczyciele z kraju i z zagranicy, m.in. z Białorusi, Rosji, Litwy, Bułgarii, Niemiec, Belgii i Polski poprowadzili dla młodych tancerzy mistrzowskie lekcje tańca, a także uczestniczyli w międzynarodowym seminarium na temat utworzenia w Krakowie Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych.

2014 r. – Krakowskie Impresje Baletowe 2014 „Divertissement: Klasyka i Współczesność”. Są to międzynarodowe spotkania uczniów szkół artystycznych mające charakter interdyscyplinarny. W trakcie Krakowskich Impresji Baletowych 2014 przewidziane zostały warsztaty z różnych technik tańca uwieńczone wspólnym występem na scenie im. S.Wyspiańskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.

Współczesny teatr przełomu XX – XXI w. stawia wykonawcom na scenie niespotykane do tej pory wymagania – na pierwszy plan wysuwa się energia współczesnych tancerzy, pokonywanie barier sprawności fizycznej, ruch na granicy równowagi, taniec z ryzykiem i dynamiką i niesamowita niekiedy błyskotliwość ruchu – nie tylko w teatrze baletowym. W tej sytuacji niezbędne są warsztaty jako zajęcia ponadprogramowe, zindywidualizowane i wpisujące się we współczesne tendencje rozwoju sztuki teatralnej.

Było wiele szkół i organizacji chętnych do udziału w Krakowskich Impresjach Baletowych 2014 – z pomiędzy nich zostały wybrane szkoły z Litwy, Niemiec i Polski. Warsztaty dla uczestników z tych szkół odbyły się w dniach 28.06 – 05.07.2014 r. i zostały przeprowadzone na salach baletowych Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej.
Oprócz zajęć warsztatowych, dla uczestników zostały przygotowane dyskusje oraz program towarzyszący ukazujący piękno naszego miasta i okolic.

Patronaty nad imprezami przyjmowali: Prezydent Miasta Krakowa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadorzy Łotwy, Litwy, Białorusi, Konsul Honorowy Niemiec. Imprezy zostały zorganizowane dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Urzędu Miasta Krakowa oraz Krakowskiej Fundacji  Kultury Baletowej.

Academy is the organizer of International Meeting of Students of Professional Ballet Schools Ballet Summer, Kracow Ballet Impressions and open workshops on the varied dance techniques.

NEWSLETTER


Imię
Email