EnglishPolish
Fundacja

Krakowska Fundacja Kultury Baletowej (organ prowadzący Krakowską Zawodową Szkołę Baletową)
Została założona w 2002 r.

Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji: Svetlana Gaida
Przewodniczący Rady Fundacji: Andrzej Madej
Dyrektor Literacki: Regina Taylor

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju sztuki baletowej poprzez edukację, prezentację sztuki baletowej i organizację innych przedsięwzięć kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•prowadzenie szkolenia baletowego w formie szkoły baletowej, studia baletowego, kursów, warsztatów tańca
•organizowanie imprez i występów (m.in. cykliczne: Lato Baletowe, Krakowskie Impresje Baletowe)
•prowadzenie Teatru Baletu i Małego Teatru Muzyczno – Baletowego
•dofinansowanie szkół, stowarzyszeń i innych organizacji zajmujących się kulturą baletową
•organizowanie akcji edukacyjnych mających na celu upowszechnienie baletu w społeczeństwie
•współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami w zakresie objętym celem Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przygotowane projekty artystyczne:

  • Terat Baletu: na bazie absolwentów KZSzB oraz innych profesjonalnych szkół polskich i zagranicznych, w systemie konkursowym, zostanie utworzony kameralny zespół baletowy Teatr Baletu z siedzibą w Krakowie. Przewidziany jest repertuar klasyczny i nowoczesny.
  • Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych: Krakowska Fundacja Kultury Baletowej planuje powołanie nowej instytucji – Centrum Przygotowań do Polskich i Międzynarodowych Konkursów Baletowych. Celem Centrum będzie poprawa warunków edukacji i prezentacji sztuki baletowej w Krakowie oraz stworzenie możliwości doskonalenia techniki baletowej dla polskich i zagranicznych tancerzy. W pracach Centrum zgłosili swój udział wybitni tancerze i pedagodzy-choreografowie m.in. z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Bułgarii, Niemiec i Belgii.

    Kracow Foundation of Ballet Culture leads the Kracow Professional Ballet Academy. Purpose of foundation is advancement, development and evolution of ballet art, through organizing education, presention of ballet art and organization of other cultural venture.

 

Logotyp_Fundacji

NEWSLETTER


Imię
Email