EnglishPolish
CZEGO UCZYMY SIĘ W KRAKOWSKIEJ SZKOLE BALETOWEJ?

W toku nauczania w KZSzB wykładanych jest 13 przedmiotów takich jak:
•taniec klasyczny,
•taniec ludowy i charakterystyczny,
•taniec historyczny,
•taniec współczesny,
•partnerowanie,
•techniki uzupełniające m.in.”barre au sol”,
•interpretacja muzyczno-ruchowa,
•rytmika,
•umuzykalnienie,
•audycje muzyczne,
•wiedza o tańcu,
•repertuar sceniczny,
•zasady charakteryzacji.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych – uczniowie uczęszczają do różnych szkół ogólnokształcących, a w KZSzB mają przedmioty zawodowe (specjalistyczne). Program przedmiotów zawodowych jest równoważny programowi stacjonarnej ogólnokształcącej szkoły baletowej. Klasy są nieliczne, mają nie więcej niż 10 uczniów, zatem są to zajęcia zindywidualizowane. Daje to możliwość uzyskania dyplomu tancerza uczniom o różnych predyspozycjach i możliwościach.
Dla najlepszych uczniów przyznawane są stypendia.

NEWSLETTER


Imię
Email